DokumentyŠtatút obce

Organizačný poriadok

Povodňový plán

VZN

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

Rozpočet na roky 2015. 2016 a 2017

Záverečný účet obce za rok 2015

Individuálna výročná správa za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce Zádor za rok 2021.pdf

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022.doc


Individuálna výročná správa za rok 2016

Individuálna výročná správa za rok 2017

Individuálna výročná správa za rok 2018

Individuálna výročná správa za rok 2019

Individuálna výročná správa za rok 2020

Individuálna výročná správa obce Zádor za rok 2021.pdf

Hodnotiaca správa za rok 2015

Podrobné čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

Podrobné čerpanie rozpočtu k 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

Zásady hospodárenia s majetkom obce

PHSR obce

Program odpadového hospodárstvaKomunálne a drobné stavebné odpady z obce.pdf

Kronika

Ochrana osobných údajov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na rok 2020

Návrh rozpočtu na obdobie 2020,2021,2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Harmonogram zberu v obci Zádir na rok 2022.pdf

Komunálne a drobné stavebné odpady z obce.pdf
Štatistický ročný vykaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf

Rozpočet na 2023 2025.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-06-05 10:28:42

Dátum vytvorenia: 2021-11-24 16:21:50

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Zádor


Obecný úrad

Zádor 10

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 649 856

E-mail: info@zador.sk

Tel.: 047/559 21 21

Web: www.zador.sk

Kalendár