Príroda


Nadmorská výška v strede obce je 163 m n. m., v chotári 158-197 m n. m. Odlesnený chotár na rovine a pahorkatine s vyvinutými terasami tvoria podkladové sliene, ílovce a pieskovce, pokryté riečnymi uloženinami.
V obci žije 140 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti.
Dátum poslednej aktualizácie: 2023-06-01 11:42:03

Dátum vytvorenia: 2021-11-24 16:13:54

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Zádor


Obecný úrad

Zádor 10

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 649 856

E-mail: info@zador.sk

Tel.: 047/559 21 21

Web: www.zador.sk

Kalendár