Obec


Obec Zádor leží v strede južnej časti Slovenska, v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja a južnej časti Rimavskej kotliny na nive rieky Blh, v bezprostrednej vzdialenosti prírodných kúpeľov Číž, v ochrannom pásme liečivých vôd týchto kúpeľov.
Nadmorská výška v strede obce je 163 m n. m., v chotári 158-197 m n. m. Odlesnený chotár na rovine a pahorkatine s vyvinutými terasami tvoria podkladové sliene, ílovce a pieskovce, pokryté riečnymi uloženinami.
V obci žije 140 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti.


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-24 16:10:51

Dátum vytvorenia: 2019-09-18 14:20:56

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Zádor


Obecný úrad

Zádor 10

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 649 856

E-mail: info@zador.sk

Tel.: 047/559 21 21

Web: www.zador.sk

Kalendár