Úradná tabuľaVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.pdf


Nariadenia obce

Rozhodnutia starostu

Smernice

Cenník služieb

Poriadky obce

Elektronická adresa obce: info@zador.sk

Výzva na predkladanie ponúk

Zmluva o dielo

Rozpočet

Výzva na predkladanie ponúk 2

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o elektronickej komunikácie - Dôvera ZP

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o dielo č. 02/112018

Tájékoztató a választópolgároknak

Sadzba za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku za rok 2019

Informácie pre voliča

Natur pack BANNER


Informácia pre voliča Voľby do NR SR

Tájékoztató a választópolgár részére Választások a SZK Nemzeti Tanácsába

A községházán a magyar kisebbségi nyelven is komunikálunk írásban és szóban egyaránt

Zámer predať majetok obce

Prehlásenie obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - tlačová správa

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zverejnené dňa 30.11.2020

Elektronické sčítanie obyvateľov

Népszámlálás 2021

SODB 2021 - tlačová správa

SODB 2021 - tlačová správa 01.03.2021

SODB 2021 - tlačová správa 08.03.2021

SODB 2021 - tlačová správa 09.03.2021

SODB 2021 - tlačová správa 15.03.2021

SODB 2021 - tlačová správa 22.03.2021

HARMONOGRAM zberu odpadov na rok 2021

SODB 2021 - tlačová správa 29.03.2021

SODB 2021 - tlačová správa 01.04.2021

SODB 2021 - tlačová správa 13.04.2021

Asistentové sčítanie na Slovensku

Druhý týždeň asistentového sčítania na Slovensku

SODB 2021 - tlačová správa 25.05.2021

SODB 2021 - tlačová správa 31.05.2021

SODB 2021 - tlačová správa 7.6.2021

SODB 2021 - tlačová správa 14.06.2021

Harmonogram zberu v obci Zádor na rok 2022.pdf

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti - r.pdfOznámenie voľby 2022.pdf

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie voľby 2022.pdf

Zámer predať majetok.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v ob.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov obecného.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-06-01 11:44:54

Dátum vytvorenia: 2021-11-24 16:30:36

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Zádor


Obecný úrad

Zádor 10

980 42, Rimavská Seč

IČO: 00 649 856

E-mail: info@zador.sk

Tel.: 047/559 21 21

Web: www.zador.sk

Kalendár